Kalk-, rust- og betongfjerning

Her finner du våre spesialprodukter for fjerning av rust, kalk, piggdekkspon og betongrester. Produktene kan brukes på de fleste overflater, men kan skade aluminium, kobber og messing. Blandeforhold og metode finner du under produkttekst eller se etikett. Vær alltid nøye med å skylle av såperestene med vann. Bruk alltid vernebriller ved påføring av etsende produkter. Se anbefalt verneutstyr på våre HMS-datablader.